Informatie en advies over de gevel
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
Fallback Image

Op het ogenblik dat je spouwmuurisolatie of eigenlijk eender welke andere vorm van isolatie wenst toe te passen zal je alleen maar kunnen vaststellen dat er verschillende eigenschappen zijn waar je rekening mee dient te houden. Een bekend aandachtspunt is de zogenaamde lambda-waarde. Deze geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt dan ook weergegeven als W/mk. Des te hoger deze waarde is gelegen, des te beter de warmte wordt geleid. Dat is echter geen positief gegeven. Het is namelijk vooral noodzaak om de lambda-waarde van je spouwmuurisolatie zo laag mogelijk te houden! Alleen op deze manier vindt er namelijk een optimale bescherming tegen warmteverlies plaats.

Wat maakt de lambda waarde van spouwmuurisolatie zo belangrijk?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven zijn er zeer veel verschillende factoren waar je als eigenaar van een huis met een niet geïsoleerde spouwmuur rekening mee dient te houden wanneer je deze wenst te laten isoleren. Veel mensen kiezen er helaas zomaar zonder nadenken voor om gewoon te kiezen voor het isolatiemateriaal dat over de hoogste lambda waarde beschikt. Je kan hier dan ook helemaal niets fout mee doen… of toch?

 

Het is inderdaad correct dat de lambda waarde een cruciaal gegeven is. Zij is namelijk voor een groot bepalend voor de bescherming tegen warmteverlies die kan worden gevormd. Toch is het niet de bedoeling dat er uitsluitend met deze waarde rekening wordt gehouden. Wat bijvoorbeeld ook te denken van de mate waarin bepaalde isolatiematerialen er in slagen om kieren en spleten af te dichten? Vooral voor een spouwmuur is dit van bijzonder groot belang.

 

Naast de twee bovenstaande zaken is het ook nog eens zo dat mensen die over een oudere woning beschikken vaak meer dan één onderdeel per keer laten isoleren. In dat geval blijft de lambda waarde uiteraard belangrijk, maar dient er eveneens te worden gekeken naar de toepasbaarheid van het isolatiemateriaal in de diverse onderdelen. EPS parels kunnen bijvoorbeeld lang niet alle onderdelen van een woning op geschikte wijze isoleren. Hetzelfde geldt eveneens voor glaswolvlokken evenals PUR isolatieschuim trouwens.

Lambda waarde van spouwmuurisolatie vergelijken

Elk isolatiemateriaal dat op de markt is terug te vinden beschikt over diens eigen, specifieke lambda waarde. Dit neemt uiteraard niet weg dat deze bij diverse materialen erg dicht bij elkaar is gelegen. Het mooiste voorbeeld hiervan wordt gevormd door glaswol en EPS parels. Beide isolatiematerialen hebben dan ook een lambda waarde van 0,034 W/m.k. Dit is een voor een spouwmuur zeer degelijke lambda waarde waardoor er een aantrekkelijke besparing op de energiefactuur kan worden gerealiseerd. Anderzijds moet het wel gezegd dat dit niet de beste lambda waarde is waar je bij spouwmuurisolatie op kan rekenen. Deze wordt namelijk gevormd door het zogenaamde PUR isolatieschuim. Dit isolatiemateriaal heeft dan ook een lambda waarde van 0,023 W/m.k.

Impact van de lambda waarde op de kostprijs van spouwmuurisolatie

Veel mensen die nog niet voor zichzelf hebben uitgemaakt van welk isolatiemateriaal ze gebruik zullen maken voor het isoleren van hun spouwmuur gaan vooral kijken naar de kostprijs die voor de diverse materialen in rekening wordt gebracht. Dat is ergens natuurlijk logisch, want het isoleren van je spouwmuur moet betaalbaar blijven. Aan de andere kant heeft het uiteraard wel geen enkele zin om je spouwmuur te isoleren met een isolatiemateriaal dat slechts een beperkte bescherming tegen warmteverlies weet te realiseren. Het uiteindelijke doel is dan ook om de perfecte balans te vinden tussen enerzijds de kostprijs en anderzijds de lambda waarde van het isolatiemateriaal waar je gebruik van wenst te maken.

 

Een hogere lambda waarde hoeft niet noodzakelijkerwijs een hogere kostprijs in de hand te werken. Toch moet het gezegd dat dit in het merendeel van de gevallen wel zo is. Bekijk maar even het prijsverschil tussen glaswolvlokken en EPS parels enerzijds en PUR isolatieschuim anderzijds. Van deze laatste weten we ondertussen dat ze over de hoogste lambda waarde beschikt en dat geldt eveneens voor de kostprijs die wordt aangerekend. Deze ligt in vergelijking met EPS parels dan ook gemiddeld zo’n 10 euro per vierkante meter hoger.

Isolatiemateriaal voor spouwmuur met beste lambda waarde

Het belang van de lambda waarde mag ondertussen wel duidelijk zijn, maar wat betekent dit voor het isolatiemateriaal dat het best kan worden gebruikt bij het isoleren van een spouwmuur? Wanneer we de verschillende beschikbare isolatiematerialen met elkaar gaan vergelijken komen we er toe dat vooral het gebruik van PUR isolatieschuim zorgt voor de meest optimale bescherming tegen warmteverlies bij een spouwmuur. Dit komt bovendien niet uitsluitend door de uitstekende lambda waarde waarover ze beschikt.

 

Buiten de lambda waarde is het vooral bij spouwmuurisolatie van het grootste belang dat het isolatiemateriaal waar gebruik van wordt gemaakt kan zorgen voor een uitstekende afdichting van met name kieren en andere openingen. Wanneer dit niet gebeurt kan er niet alleen sprake zijn van een blijvend warmteverlies, daarnaast kan er zich ook vocht in de spouwmuur ophopen wat dan weer een kweekvijver is voor ongedierte. Door te kiezen voor PUR isolatieschuim wordt dit allemaal voorkomen. Het schuim zet zich bijzonder snel uit en bestrijkt de volledige ruimte van de spouwmuur. Dit zorgt er voor dat er op geen enkele manier nog sprake kan zijn van warmteverlies.

Een investering voor de toekomst

Uiteraard is het onderlinge prijsverschil van gemiddeld 10 euro per vierkante meter tussen een beperktere en een optimale lambda waarde niet onaanzienlijk. Er zijn echter nog een aantal bijkomende factoren waar je rekening mee dient te houden. Wanneer je er tegenwoordig voor kiest om te investeren in spouwmuurisolatie kan je namelijk nog rekenen op een financiële tegemoetkoming van zo’n 5 à 6 euro per vierkante meter. Dit zorgt er voor dat het verschuldigde kostenplaatje altijd op eenvoudige wijze enigszins kan worden gedrukt. Er is echter meer.

 

Wanneer je er voor kiest om gebruik te gaan maken van spouwmuurisolatie welke over een optimale lambda waarde beschikt zal je namelijk ook kunnen vaststellen dat de gemiddelde terugverdientijd van je investering kan worden gedrukt. Deze ligt voor spouwmuurisolatie doorgaans rond de 5 jaar, maar kan door te kiezen voor een isolatiemateriaal met hoge lambda waarde worden gedrukt tot slechts 3 jaar. Dit maakt toch een niet onaanzienlijk verschil en verhoogt het uiteindelijke rendement voor jouw investering dan ook meer dan behoorlijk!

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

voegwerk

6x Valse vooroordelen gevelwerk

december 24, 2018

Het renoveren van je gevel is geen kleine klus. Soms moeten er

7x Tips gevelwerk

december 24, 2018

Af en toe zal je gevel aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Dit

6x Valkuilen + veel gemaakte fouten gevelwerk

december 24, 2018

De gevel van een woning heeft als hele belangrijke taak de binnenruimtes