Informatie en advies over de gevel
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?
Fallback Image

Veel mensen zijn er zich nog niet precies van bewust wat een vliesgevel of gevel glas nu precies is. Het gaat hierbij om een buitengevel van een gebouw welke is opgebouwd uit lichte materialen. In de praktijk gaat het hierbij doorgaans om glas of aluminium. Een belangrijk aspect van een vliesgevel als buitengevel is terug te vinden in het feit dat deze uiteraard niet over een dragend karakter kan beschikken. Wat is dan precies het voordeel van een dergelijke constructie en waarom zou ook jij er voor moeten kiezen om een vliesgevel of glasgevel te laten realiseren? Je komt het allemaal te weten door het lezen van de informatie welke is terug te vinden op deze pagina!

Waarom kiezen voor een vliesgevel of gevel glas?

Op het ogenblik dat je een vliesgevel wenst te (laten) realiseren is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze moet zijn opgebouwd uit lichte materialen. Het kan hierbij gaan om aluminium en glas, maar ook een vliesgevel van hout behoort tot de mogelijkheden. Op het ogenblik dat er wordt gekozen voor een vliesgevel die is opgebouwd uit glas kies je voor het realiseren van een grote hoeveelheid aan natuurlijk licht. Dit kan belangrijk zijn in vele uiteenlopende gevallen, niet in het minst wanneer het gaat om bijvoorbeeld een kantoorgebouw.

 

Dat er bij een vliesgevel steevast gebruik wordt gemaakt van lichte materialen heeft in de praktijk veelal een positief effect op het kostenplaatje. Wat dat betreft kan er worden gesteld dat een vliesgevel kostenbesparend is. Ondanks het dat een vliesgevel of gevel glas in eerste instantie misschien een optionele keuze lijkt moet het gezegd dat dit vaak toch ook een voor de hand liggend en eigenlijk essentieel gegeven kan zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan showrooms waarbij de goederen duidelijk zichtbaar moeten zijn van buitenaf.

 

De vliesgevels zijn door de jaren heen aanzienlijk geëvolueerd. Creativiteit speelt daarbij tegenwoordig een uitermate belangrijke rol. Op het eerste zicht is het vaak niet zichtbaar, maar een glasgevel kan in de meest uiteenlopende varianten worden gerealiseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een groot aantal verschillende profielen. Op deze manier zou het zelfs mogelijk moeten zijn om een heuse 3D-constructie te realiseren.

 

Bij het realiseren van een vliesgevel is het sowieso altijd interessant om er bij stil te blijven staan dat er zeer veel uiteenlopende kleuren en afwerkingen mogelijk zijn. In totaal kan je dan ook een keuze maken uit zomaar even meer dan 400 verschillende kleuren inclusief houtimitaties. Dit alles zorgt er voor dat de populariteit van vliesgevel door de jaren heen met recht en rede aanzienlijk is toegenomen.

Welke verschillende soorten vliesgevels bestaan er?

Wanneer je er voor wil kiezen om een vliesgevel te realiseren bij je woning is het steeds van belang om er rekening mee te houden dat je een keuze kan maken tussen verschillende mogelijkheden. We onderscheiden op dit vlak een zuivere vliesgevel van een onzuivere vliesgevel. Een zuivere vliesgevel beschikt niet over een binnenspouwblad en staat mede daardoor volledig los van de constructie. Bij de onzuivere vliesgevel is er wel sprake van een binnenspouwblad en vormt ze als het ware een schol voor de achterliggende constructie. Kies je er voor om een onzuivere vliesgevel te laten realiseren? In dat geval moet je nog eens rekening houden met een extra onderverdeling in twee types, namelijk:

 

  • De koude onzuivere vliesgevel (met een open luchtspouw);
  • De warme onzuivere vliesgevel (met een gesloten luchtspouw);

 

Los van bovenstaande keuze is het bij de realisatie van een vliesgevel ook altijd van belang om rekening te houden met het isolerende aspect. Op dit vlak zijn er vooral de voorbije jaren aanzienlijke stappen in de goede richting gezet. Steeds meer bedrijven zijn dan ook stelselmatig druk in de weer om hun glasgevels te voorzien van een beter isolerend karakter. De zogenaamde Energy Saving glasbouwstenen met een hoge warmte-isolatiewaarde zijn daar een mooi voorbeeld van. In dit geval wordt er voor gekozen om een strook met hoogrendementsglas tussen de beide helften van de glasbouwstenen te plaatsen. Het merendeel van de vliesgevels weten tegenwoordig perfect te beantwoorden aan de eisen op vlak van waterdichtheid, luchtdoorlatendheid evenals thermische isolatie.

Hoe een vliesgevel of gevel glas onderhouden?

Op het ogenblik dat ook jij de keuze maakt om een vliesgevel te realiseren is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat een dergelijke gevel een zekere hoeveelheid aan onderhoud vereist. Bij kantoorgebouwen is het doorgaans zo dat gespecialiseerde bedrijven dit karwei voor hun rekening komen nemen, maar bij particuliere huizen is dat uiteraard wel even anders. In deze situatie zal je dan ook waarschijnlijk zelf moeten instaan voor het reinigen van de vliesgevel. Hou er wat dat betreft rekening mee dat je overal vlot bij moet kunnen, ook bij de buiten die deel uitmaken van het ventilatiesysteem. Ze mag dan wel een beetje onderhoud vereisen, toch moet het gezegd dat kiezen voor een vliesgevel of gevel glas zomaar een interessante meerwaarde kan betekenen voor eigenlijk elk gebouw.

 

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

voegwerk

6x Valse vooroordelen gevelwerk

december 24, 2018

Het renoveren van je gevel is geen kleine klus. Soms moeten er

7x Tips gevelwerk

december 24, 2018

Af en toe zal je gevel aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Dit

6x Valkuilen + veel gemaakte fouten gevelwerk

december 24, 2018

De gevel van een woning heeft als hele belangrijke taak de binnenruimtes